top of page
 • What is the FAQ section?
  The FAQ section can be used to quickly answer general questions about your business. Like "What countries do you ship to?", "What are your working hours?", Or "How can I book a service?". Frequently asked questions are a great way to navigate the web and can even help improve SEO.
 • V jakém formátu mám zaslat design oblečení, případně i logo a další grafické prvky?
  Grafiku nejlépe dodejte na e-mail ve vektorové podobě formátu AI (Adobe Ilustrator), PDF a CDR (Corel Draw). Rastrové obrázky zašlete s minimálním rozlišením 300 DPI. V případě jiných formátů jsou naši grafici nuceni grafické obrazce překreslovat. Tato dodatečná práce je účtována sazbou 600 Kč (bez DPH) za hodinu.
 • Jak nás informovat ohledně rozmístění grafických prvků (loga apod.)?
  Informovat nás můžete v rámci e-mailové korespondence.
 • Jak dlouho trvá výroba oblečení?
  Obvyklá doba dodání činí 4 až 6 týdnů dle velikosti objednávky a vytíženosti výroby. Ve výjimečných případech se může stát, že je termín dodání kratší.
 • Kolik za oblečení zaplatím a jaké jsou platební podmínky?
  Nezávaznou cenovou kalkulaci vám rádi zašleme e-mailem po upřesnění objednávky (materiál, druh oblečení a počet kusů). Vaši poptávku směřujte prosím na kontaktní formulář v sekci Kontakt nebo na e-mail info@bespo.cz. Jelikož se jedná o zakázkové oblečení, požadujeme po odsouhlasení kalkulace zaplacení zálohy v celé hodnotě objednávky.
 • How can I start the cooperation as soon as possible?
  The fastest way to start working with us is to fill out the form on the Kontakt. Another way is to contact us via chat (Whatsapp/FB Messenger) email on info@bespo.cz.
 • In what format should I send the clothing design, or the logo and other graphic elements?
  The graphics are best delivered by e-mail in AI (Adobe Illustrator), PDF and CDR (Corel Draw) formats. Send raster images with a minimum resolution of 300 DPI. In the case of other formats, our graphic designers are forced to redraw the graphic shapes. This additional work is charged at a rate of CZK 500 (excluding VAT) per hour.
 • How to inform us about the placement of graphic elements (logos, etc.)?
  You can inform us via e-mail correspondence.
bottom of page